Veelgestelde vragen

Heeft u vragen over deze website? Wij hebben de belangrijkste vragen alvast voor u beantwoord.

 • Rente(berekening)
  • Heb ik recht op rente?
  • U heeft recht op rente van DSB als u voldoet aan de volgende voorwaarden:
   • u op het moment van het faillissement (19 oktober 2009) een bankrekening, spaarrekening en/of deposito had bij DSB
   • én een uitkering heeft ontvangen onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche bank na het faillissement. 
   Voldoet u niet aan deze twee voorwaarden, dan heeft u geen recht op rente.
  • Hoe kom ik in aanmerking voor rente?
  • Wilt u in aanmerking komen voor rente? Meldt u zich dan via deze website: rente.dsb.nl. Op deze website doorloopt u een aantal stappen. U ziet dan of u in aanmerking komt voor rente. U ziet ook direct hoe hoog het uit te betalen rentebedrag is. Als u in aanmerking komt voor rente, kunt u instemmen met het uit te betalen rentebedrag. Zie ook: Aanvraagproces

   Let op: Had u samen met uw (ex-)partner een gezamenlijke bankrekening, een gezamenlijke spaarrekening of deposito? Dan moeten u en uw (ex-) partner zich beiden persoonlijk aanmelden om aanspraak te maken op het gehele rentebedrag.

   Let op: U kon zich uiterlijk tot en met 15 december 2022 aanmelden.
  • Waar kan ik zien hoeveel rente ik krijg?
  • Nadat u succesvol aangemeld en geïdentificeerd bent op rente.dsb.nl, kunt u op uw persoonlijke pagina zien of u rente krijgt en hoeveel rente DSB aan u uitbetaalt.
  • Waarom krijg ik geen rente?
  • Er zijn verschillende redenen waarom u niet in aanmerking komt voor rente:
   • u had op het moment van het faillissement van DSB (19 oktober 2009) geen bankrekening, spaarrekening en/of deposito bij DSB
   • u heeft na het faillissement geen uitkering ontvangen onder het depositogarantiestelsel van De Nederlandsche Bank 
   • het door ons berekende uit te betalen rentebedrag is lager is dan € 1,00.
  • Welke voorwaarden zijn verbonden aan het ontvangen van rente?
  • Wilt u het door ons berekende rentebedrag ontvangen? Dan moet u dat bevestigen. Als u bevestigt gaat u akkoord met het door ons berekende rentebedrag. Ook bevestigt u dat u weet waar u informatie over het Akkoord kunt vinden. Zie ook: Het Akkoord
  • Hoe ontvang ik mijn rente?
  • Het uit te betalen rentebedrag wordt automatisch aan u overgemaakt. Wij doen dit op het door u opgegeven bankrekeningnummer (IBAN). Dit bankrekeningnummer moet u bevestigen en wordt door ons gecontroleerd. Zie ook: Aanvraagproces
  • Wanneer wordt mijn rente uitbetaald?
  • Het uit te betalen rentebedrag wordt binnen 10 werkdagen uitbetaald nadat u het rentebedrag en uw bankrekeningnummer (IBAN) heeft bevestigd. Zie ook: Aanvraagproces
  • Wie heeft mijn rentebedrag berekend?
  • DSB heeft uw rentebedrag voor u berekend. Zij heeft daarbij gebruik gemaakt van de gegevens van De Nederlandsche Bank (DNB). De berekening is gecontroleerd door externe adviseurs. Zie ook: Akkoord
  • Hoe is mijn rentebedrag berekend?
  • Heeft u recht op een rente? Op uw persoonlijke pagina vindt u uw renteberekeningen onder: Details. Het uit te betalen rentebedrag is het bedrag van uw berekende rentevordering vermenigvuldigd met het uitdelingspercentage. Het uitdelingspercentage is vastgelegd in het Akkoord, dat door de Commissie van Vertegenwoordiging is goedgekeurd. Het uitdelingspercentage bedraagt 90%. Zie ook: Akkoord
  • Wat is het verschil tussen rentevordering en rentebedrag?
  • Op uw persoonlijke pagina ziet u uw rentevordering en uw rentebedrag. Uw rentevordering is de berekende rente waarop u recht zou hebben. Uw rentebedrag is het bedrag dat wij aan u uitbetalen. Dit is uw rentevordering vermenigvuldigd met het uitdelingspercentage. Het uitdelingspercentage is vastgelegd in het Akkoord, dat door de Commissie van Vertegenwoordiging is goedgekeurd. Het uitdelingspercentage bedraagt 90%. Zie ook: Waarom ontvang ik een percentage van mijn rentevordering?
  • Waarom ontvang ik een percentage van mijn rentevordering?
  • Bij het beëindigen van het faillissement van DSB bleef er geld over. Dit bedrag is niet voldoende om aan alle renteschuldeisers honderd procent van hun rentevordering uit te betalen. Alle renteschuldeisers ontvangen daarom een lager rentebedrag. Het uit te betalen rentebedrag is het bedrag van uw berekende rentevordering vermenigvuldigd met het uitdelingspercentage. Het uitdelingspercentage is vastgelegd in het Akkoord, dat door de Commissie van Vertegenwoordiging is goedgekeurd. Het uitdelingspercentage bedraagt 90%. Zie ook Akkoord
  • Kan ik bezwaar maken tegen de berekening door DSB?
  • U kunt geen bezwaar maken tegen de berekening zelf of tegen het uitdelingspercentage. Deze zijn vastgelegd in het Akkoord, dat door de Commissie van Vertegenwoordiging is goedgekeurd. U kunt wel bezwaar maken tegen de rentepercentages die in de berekening zijn gebruikt. Ook kan het zijn dat in uw ogen DSB onjuiste gegevens heeft gebruikt. Dit heet: Kennelijke misslag. U moet zelf aantonen dat DSB onjuiste gegevens heeft gebruikt. Zie ook: Hoe kan ik bezwaar maken tegen het berekende rentebedrag?
  • Hoe kan ik bezwaar maken?
  • Is er sprake van een kennelijke misslag en wilt u bezwaar maken? Doe dit dan via uw persoonlijke pagina onder: Meer Details. Gebruik de knop: Bezwaar maken en vul het formulier in.
  • Voorbeelden renteberekening
  • Hier vindt u vier voorbeelden van renteberekeningen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende type spaarproducten.
 • Aanvraagproces
  • Welke stappen op de website moet ik doorlopen om rente aan te vragen?
  • Om in aanmerking komen voor rente, moet u op de website rente.dsb.nl ) de volgende stappen doorlopen:

   1. Aanmelden
   U moet zich met uw emailadres aanmelden op de website rente.dsb.nl. U ontvangt dan een email met de bevestiging van uw aanmelding. In de email staat wat u moet doen om uw aanmelding af te ronden. Zie ook: Aanmelden

   Let op: Had u samen met uw (ex-)partner een gezamenlijke bankrekening, een gezamenlijke spaarrekening of deposito? Dan moeten u en uw (ex-) partner zich beiden persoonlijk aanmelden om aanspraak te maken op het gehele rentebedrag.

   Let op: U kon zich uiterlijk tot en met 15 december 2022 aanmelden.

   2. Identificeren
   Als u zich succesvol heeft aangemeld, moet u zich via de website rente.dsb.nl. identificeren. Dat kan met iDIN of met een formulier. Bent u geïdentificeerd, dan ziet u uw persoonlijke pagina, waarop u later weer kan inloggen. Op uw persoonlijke pagina ziet u direct of u in aanmerking komt voor rente. U ziet dan ook het aan u uit te betalen rentebedrag en de berekening. Zie ook: Identificeren

   Bent u wel geïdentificeerd, maar u ziet op uw persoonlijke pagina geen rentebedrag dan betekent dit:

   • U komt niet in onze bestanden voor en wij kunnen u dus niet matchen. Dit betekent dat wij uw persoonlijke gegevens niet kunnen koppelen aan de gegevens die bij ons bekend zijn. U komt dan niet in aanmerking voor rente. De status van uw aanvraag is dan: niet gematcht. Zie ook: Identificeren

   of

   • U doet een aanvraag voor aan ander persoon en/of een aanvraag voor een bedrijf, vereniging of stichting. Is dat zo? Dan kunt u die aanvraag indienen op uw persoonlijke pagina. Zie ook: Aanvragen voor een ander

   3. Bevestigen
   Bent u het eens met het aan u uit te betalen rentebedrag? Dan kunt u dit op uw persoonlijke pagina bevestigen. Heeft u uw bevestiging verstuurd, dan ziet u dat direct. De status van uw aanvraag is dan: Controleren. U hoeft alleen nog uw bankrekeningnummer op de website rente.dsb.nl te controleren.

   4. Controleren
   Om uw rentebedrag te kunnen uitbetalen, gebruiken wij het bankrekeningnummer dat bij ons bekend is. Als u uw rentebedrag heeft bevestigd, vragen wij u om uw bankrekeningnummer te controleren. Klopt dit niet? Dan kunt u een ander bankrekeningnummer opgeven. Dit nummer moet op naam staan van de persoon of organisatie waarvoor u rente aanvraagt. Dit wordt gecontroleerd. Is het bankrekeningnummer succesvol gecontroleerd, dan ziet u op uw persoonlijke pagina de status: Uitbetalen.

   5. Uitbetalen
   Is het bankrekeningnummer succesvol gecontroleerd? Dan ontvangt u een email waarin het uit te betalen rentebedrag wordt bevestigd. U hoeft verder niets te doen. Als wij uw rentebedrag hebben uitbetaald, ontvangt u weer een email. De status op uw persoonlijke pagina verandert dan van: Uitbetalen in: Uitbetaald. Uw aanvraag is dan afgerond.
 • Aanmelden
  • Tot wanneer kan ik mij aanmelden?
  • Vanaf 16 december 2022 is aanmelden niet meer mogelijk.
   Heeft u zich al eerder aangemeld en wilt u toegang tot uw persoonlijke pagina, kies dan voor de groene knop inloggen.

 • Identificeren via iDIN
  • Wat is iDIN?
  • iDIN is een gezamenlijke online dienst van de Nederlandse banken voor particuliere klanten die internbankieren gebruiken. Met iDIN kunt u zich online, veilig en vertrouwd identificeren. U gebruikt daarvoor de inlogmiddelen van uw bank, zoals e.dentifier, TAN-code, scanner, random reader, digipas of identifier. 
  • Hoe werkt iDIN?
  • Op deze website is het mogelijk om u zelf via iDIN online te identificeren. Als u zich op rente.dsb.nl heeft aangemeld en uw wilt zich identificeren via iDIN: klik dan op de button van uw bank. U wordt dan omgeleid naar de beveiligde inlogpagina van uw eigen bank. Volg de instructies van uw bank. U geeft dan toestemming aan uw bank om uw identificatiegegevens met DSB te delen. Als u bent geïdentificeerd, ziet u dat direct op uw persoonlijke pagina. U ontvangt ook een email.
  • Kan ik iDIN gebruiken met een gezamenlijke bankrekening?
  • Ja, iedere consument die internetbankieren gebruikt, zou met zijn inlogmiddelen ook gebruik kunnen maken van iDIN. Uw bank moet uiteraard wel zijn aangesloten bij iDIN. Heeft u een gezamenlijke bankrekening en wilt u zich beiden via iDIN identificeren? Dan moet ieder zijn eigen inlogmiddel gebruiken. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met uw bank.
  • Welke gegevens van mij worden gedeeld via iDIN?
  • De gegevens die wij van uw bank ontvangen zijn: uw naam (voor- en achternaam), geslacht, geboortedatum en woonadres. Wij gebruiken deze gegevens alleen om te bepalen of u in aanmerking komt voor rente. U geeft zelf opdracht aan uw bank voor het verstrekken van deze gegevens.
  • Welke banken bieden iDIN aan?
  • iDIN wordt aangeboden door ABN AMRO, ING, Rabobank, SNS, ASN Bank, RegioBank en Bunq. Particuliere klanten die internetbankieren bij deze banken, kunnen direct gebruik maken van iDIN.
  • Mijn bank biedt geen iDIN aan. Wat moet ik doen?
  • Als uw bank niet is vermeld op de identificatiepagina van rente.dsb.nl, dan maakt uw bank geen gebruik van iDIN. U kunt zich dan niet identificeren via die bank. Heeft u een bankrekening bij een bank die wel iDIN aanbiedt? Maak dan gebruik van deze bank. 
   Heeft u alleen een bankrekening bij een bank zonder iDIN, of maakt u zelf geen gebruik van internetbankieren, kies dan voor identificeren via formulier. Vul het aanvraagformulier in en upload het gevraagde legitimatiebewijs.

  • Ik kan de gevraagde documenten niet uploaden. Wat moet ik doen?
  • Het kan zijn dat uw de gevraagde (identificatie)documenten niet (meer) heeft. Ook kan het zijn de uw de documenten wel heeft, maar dat u deze niet kan uploaden. Geef dit dan aan op het formulier onderaan deze pagina. Wij nemen dan contact met u op.
  • Mag DSB mijn persoonsgegevens opslaan als ik iDIN gebruik?
  • Ja dat mag, DSB houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en gebruikt de gegevens alleen voor identificatie.
 • Persoonlijke pagina
  • Wat zie ik op mijn persoonlijke pagina?
  • Komen onze gegevens overeen met uw gegevens? Dan bent u gematcht. U ziet dan op uw persoonlijke pagina het door DSB berekende uit te betalen rentebedrag. Ook ziet u de door DSB berekende rentevordering en het uitdelingspercentage.

   Op de pagina's Details en Meer details staat hoe het uit te betalen rentebedrag en de rentevordering zijn berekend.

   Ziet u geen rentebedrag? Dan hebben wij u niet kunnen matchen. U kunt in dat geval uw gegevens nogmaals checken en eventueel aanvullen of wijzigen. Ook dan het zijn dat u namens een ander persoon of organisatie een aanvraag doet. Klik dan op uw persoonlijke pagina op de knop: Nieuwe aanvraag.
  • Ik zie bij Details in de omschrijving: Spaarrekeningen. Wat valt hieronder?
  • Op uw persoonlijke pagina (Details) ziet u bij omschrijving Spaarrekeningen. Onder spaarrekeningen vallen alle producten met een positief saldo waarover destijds een DGS uitkering heeft plaatsgevonden. Dit zijn bijvoorbeeld:
   • (Internet)Spaarrekening
   • Zilvervlootrekening
   • Bankrekening met een positief saldo
   • Voorstanden (positief saldo) op een krediet(rekening)
  • Ik zie bij Details in de omschrijving: Deposito's. Wat valt hieronder?
  • Op uw persoonlijke pagina (details) ziet u bij omschrijving: Deposito's. Onder deposito's vallen een vaste termijn deposito en een achtergesteld deposito.
  • Ik zie bij Details in de omschrijving: Voorschot. Wat valt hieronder?
  • Op uw persoonlijke pagina (Details) ziet u bij omschrijving Voorschot. Dit een bedrag dat als voorschot op uw DGS uitkering is uitbetaald. 
  • Ik zie geen rekeningnummers bij Spaarrekening en bij Deposito wel. Klopt dit?
  • Ja, dat klopt. Op uw persoonlijke pagina (Details) ziet u bij de berekening van het rentebedrag en de rentevordering bij deposito's wel rekeningnummers en bij spaarrekeningen niet. Bij deposito's wordt naast de wettelijke rente ook gerekend met de contractuele rente. Deze kunnen per deposito verschillen. Vandaar dat deze zijn uitgesplitst. Bij spaarrekeningen wordt alleen gerekend met wettelijke rente. Een uitsplitsing is daarom niet van toepassing. Voor meer informatie: zie surseance.dsb.nl.
 • Aanvragen voor een ander
  • Hoe vraag ik rente aan voor mijn partner?
  • Via uw persoonlijke pagina kunt u rente aanvragen voor uw partner. U hoeft zelf niet te voldoen aan de voorwaarden. Uw partner moet wel voldoen aan de voorwaarden. Uw partner moet zich via iDIN of via het aanvraagformulier identificeren. Als uw partner succesvol is geïdentificeerd, kunt u als aanvrager het aanvraagproces afronden. Zie voor voorwaarden: Heb ik recht op rente?
  • Ik had samen met mijn (ex)partner een gezamenlijke rekening? Hoe werkt dat?
  • Het kan zijn dat u samen met uw (ex)partner een gezamenlijke bankrekening, gezamenlijke spaarrekening of deposito had. Als u aan de voorwaarden voldoet, komt u in principe beide in aanmerking voor rente. U moet zich dan ook beiden aanmelden en identificeren om in aanmerking te komen voor het gehele rentebedrag.
  • Hoe vraag ik rente aan voor mijn kind(eren)?
  • Is uw kind nog geen 18 jaar oud en dus minderjarig? Dan kunt als ouder/wettelijk vertegenwoordiger rente voor uw kind aanvragen. U hoeft zelf niet te voldoen aan de voorwaarden. Uw kind moet wel voldoen aan de voorwaarden. Op uw persoonlijke pagina kunt u rente voor uw minderjarig kind aanvragen. U moet hiervoor het aanvraagformulier gebruiken en de gevraagde legitimatiedocumenten uploaden. Als uw minderjarig kind succesvol is geïdentificeerd, kunt u als ouder/wettelijk vertegenwoordiger het aanvraagproces afronden.

   Is uw kind meerderjarig en 18 jaar of ouder? Dan moet uw kind zelf een aanvraag voor rente indienen. Zie voor voorwaarden: Heb ik recht op rente?
  • Hoe vraag ik als erfgenaam en/of executeur testamentair rente aan?
  • U kunt als erfgenaam en/of executeur testamentair rente voor een overledene aanvragen. U hoeft zelf niet te voldoen aan de voorwaarden. De overledene moet wel voldoen aan de voorwaarden. Op uw persoonlijke pagina kunt u rente voor een overledene aanvragen. U moet hiervoor het aanvraagformulier gebruiken en de gevraagde (legitimatie)documenten uploaden. Als deze door ons succesvol zijn beoordeeld, kunt u als erfgenaam en/of executeur testamentair het aanvraagproces afronden. Zie voor voorwaarden: Heb ik recht op rente?
  • Hoe vraag ik rente aan voor mijn bedrijf, stichting of vereniging?
  • U kunt als wettelijk vertegenwoordiger rente voor uw bedrijf, vereniging of stichting aanvragen. U hoeft zelf niet te voldoen aan de voorwaarden. Het bedrijf, vereniging of stichting moet wel voldoen aan de voorwaarden. Op uw persoonlijke pagina kunt u rente voor uw bedrijf, vereniging of stichting aanvragen. U moet hiervoor het aanvraagformulier gebruiken en de gevraagde (legitimatie)documenten uploaden. Als deze door ons succesvol zijn beoordeeld, kunt u als wettelijk vertegenwoordiger het aanvraagproces afronden. Zie voor voorwaarden: Heb ik recht op rente?
  • Hoe vraag ik rente aan in bijzondere situaties?
  • Het is mogelijk om rente aan te vragen in bijzondere situaties, bijvoorbeeld voor failliete personen of bedrijven. Ook kan er sprake zijn van surseance, bewindvoering en/of curatele stelling. Ook in die gevallen is het mogelijk om als bewindvoerder, curator of gemachtigde rente aan te vragen. U hoeft zelf niet aan de voorwaarden te voldoen. Het bedrijf of de persoon moet wel voldoen aan de voorwaarden. Op uw persoonlijke pagina kunt u aangeven van welke bijzondere situatie er sprake is. Daarna kunt u rente aanvragen. U moet hiervoor het aanvraagformulier gebruiken en de gevraagde (legitimatie)documenten uploaden. Als deze door ons succesvol zijn beoordeeld, kunt u als bewindvoerder, curator of gemachtigde het aanvraagproces afronden. Zie voor voorwaarden: Heb ik recht op rente?
  • Ik kan de gevraagde documenten niet uploaden. Wat moet ik doen?
  • Het kan zijn dat uw de gevraagde (identificatie)documenten niet (meer) heeft. Ook kan het zijn de uw de documenten wel heeft, maar dat u deze niet kan uploaden. Geef dit dan aan op het formulier onderaan deze pagina. Wij nemen dan contact met u op.

 • Wijzigen persoonlijke gegevens
  • Hoe wijzig ik mijn e-mailadres?
  • Nadat u bent ingelogd kunt op uw persoonlijke pagina zien welk e-mailadres door ons is geregistreerd. Wilt u uw e-mailadres wijzigen? Klik op de knop: E-mailadres wijzigen. Voer daarna uw oude en vervolgens twee keer uw nieuwe e-mailadres in. Klik daarna op de knop: Aanvragen. U ontvangt dan een e-mail waarin wij u vragen uw nieuwe e-mailadres te bevestigen.
  • Ik heb mijn e-mailadres gewijzigd, maar ontvang geen bevestiging.
  • Ziet u geen bevestigingse-mail? Kijk dan in uw spam-, junk- en/of bulkmailmappen of in uw map ongewenste email. Is uw e-mailadres niet door ons gewijzigd? Klik dan in uw persoonlijke pagina nogmaals op de knop: E-mailadres wijzigen.
  • Ik heb mijn e-mailadres gewijzigd maar de knop in e-mail werkt niet.
  • Heeft u wel een bevestigingse-mail gehad, maar werkt de knop in de e-mail niet? Dan is de link Wijzig het e-mailadres verlopen. Om veiligheidsreden is deze link maar 60 minuten geldig. Log met uw oude e-mailadres opnieuw in en wijzig nogmaals uw e-mailadres. Klik op de knop: Aanvragen en controleer nogmaals uw e-mail.
 • Wijzigen bankrekeningnummer
  • Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer (IBAN)?
  • Wilt u uw bankrekeningnummer wijzigen? Dan kan nadat u het uit te betalen rentebedrag heeft bevestigd. U ziet dan het bankrekeningnummer zoals dat nu bij DSB bekend is.
   Klopt dit bankrekeningnummer niet? Dan kunt u dat direct wijzigen.
   Voer het juiste bankrekeningnummer en druk op bevestigen.
   Wij controleren dan of dit bankrekeningnummer klopt en de juiste tenaamstelling heeft.
   Hierna vindt een automatische controle plaats op naam en rekeningnummer. 
   Klopt het bankrekeningnummer? Dan ontvangt u hierop het uit te betalen rentebedrag.
  • Ik heb het bankrekeningnummer gewijzigd en krijg de melding dat de tenaamstelling van het opgegeven rekeningnummer niet correct is.
  • Klik op de knop "aantonen via formulier".
   Vul uw bankrekeningnummer in en upload de gevraagde documenten.
   Uw verzoek zal door DSB in behandeling worden genomen.
  • Ik heb geen IBAN. Wat moet ik doen?
  • Heeft u geen IBAN? Geef dit dan aan op het formulier onderaan deze pagina. Wij nemen dan contact met u op.
 • Depositogarantiestelsel (DGS)
  • Wat is het depositogarantiestelsel?
  • Het depositogarantiestelsel is een wettelijke bescherming van tegoeden op bankrekeningen, spaarrekeningen, termijndeposito's en beleggersrekeningen. Mocht een bank failliet gaan dan kunnen rekeninghouders via de Nederlandsche Bank (DNB) per bank maximaal € 100.000 per rekeninghouder ontvangen. Na de faillietverklaring van DSB Bank N.V. op 19 oktober 2009 konden alle rekeninghouders met een tegoed bij de DSB Bank N.V. zich aanmelden bij DNB om in aanmerking te komen voor een uitkering onder het depositogarantiestelsel.
  • Hoe kan ik zien welk bedrag ik vanuit DGS heb ontvangen?
  • Heeft u zich heeft aangemeld op onze website en komt u in aanmerking komt voor rente? Dan staat het bedrag dat u vanuit DGS heeft ontvangen op uw persoonlijke pagina onder de knop: Details. Daar vindt u ook de uitbetalingsdatum.
 • Het Akkoord
  • Wat is het Akkoord?
  • Het Akkoord is een aanbod van DSB N.V. aan haar schuldeisers. In het akkoord wordt uitgelegd op welke manier DSB het geld dat overbleef na het faillissement, gaat uitdelen aan de renteschuldeisers. Volgens DSB leidt deze manier tot het snelste en meest gunstige resultaat voor de renteschuldeisers. Ook beschrijft het aanbod hoe de rente van schuldeisers berekend wordt en welk uitdelingspercentage gebruikt wordt. Renteschuldeisers hoeven dit dus niet zelf te berekenen. Kijk op: surseance.dsb.nl onder Publicaties: 2022.06.03 - Publicatie DSB - Ontwerpakkoord (FINAL) (inclusief Annexen) - inclusief voorblad.
  • Wat is de Commissie van Vertegenwoordiging?
  • De Commissie van Vertegenwoordiging (CvV) is op verzoek van bewindvoerders van DSB N.V. benoemd door de rechtbank Amsterdam. De CvV stemt namens de renteschuldeisers over het aangeboden akkoord. De CvV heeft het akkoord van DSB N.V. goedgekeurd. Wilt u meer weten over de Commissie van Vertegenwoordiging? Kijk dan op: surseance.dsb.nl
  • Waar kan ik meer informatie vinden over het Akkoord?
  • Voor meer uitgebreide informatie over het Akkoord en over de surseance van DSB. Kijk op: surseance.dsb.nl
  • Waar kan ik meer informatie vinden over de surseance van DSB?
  • Wilt u meer weten over de surseance van DSB? Kijk dan op: surseance.dsb.nl onder Publicaties: 22.05.03 -Publicatie DSB -Ontwerpakkoord.
 • Algemeen
  • Mijn vraag staat er niet tussen? Wat moet ik doen?
  • Staat uw vraag er niet tussen? Gebruik dan het formulier onder aan deze pagina. Vermeld uw vraag, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op.
  • Tot wanneer kan ik mij aanmelden?
  • Vanaf 16 december 2022 is aanmelden niet meer mogelijk.
   Heeft u zich al eerder aangemeld en wilt u toegang tot uw persoonlijke pagina, kies dan voor de groene knop inloggen.

  • Waar kan ik informatie vinden over DSB N.V. in surseance?
  • U vindt alle informatie over DSB N.V. in surseance op surseance.dsb.nl. Hier vindt u ook het Akkoord.
  • Wees alert op phishing mails!
  • Wees alert op phishing mails. Als u twijfelt, neem dan contact met ons op. Gebruik dan het formulier onderaan de pagina. Vermeld uw opmerking, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op.
 • Klachten en bezwaar maken
  • Ik heb een klacht, waar kan ik deze indienen?
  • Wij doen ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Heeft u toch een klacht? Gebruik dan het formulier onderaan de pagina. Vermeld uw klacht, uw e-mailadres en uw telefoonnummer. Wij nemen dan contact met u op.
  • Kan ik bezwaar maken tegen de berekening door DSB?
  • U kunt geen bezwaar maken tegen de berekening zelf of tegen het uitdelingspercentage. Deze zijn vastgelegd in het Akkoord, dat door de Commissie van Vertegenwoordiging is goedgekeurd. U kunt wel bezwaar maken tegen de rentepercentages die in de berekening zijn gebruikt. Ook kan het zijn dat in uw ogen DSB onjuiste gegevens heeft gebruikt. Dit heet: Kennelijke misslag. U moet zelf aantonen dat DSB onjuiste gegevens heeft gebruikt.
  • Hoe kan ik bezwaar maken?
  • Is er sprake van een kennelijke misslag en wilt u bezwaar maken? Doe dit dan via uw persoonlijke pagina onder "Meer details". Gebruik de knop: Bezwaar maken en vul het formulier in.
  • Geschillenregeling
  • Wat kan ik doen als DSB mij geen gelijk geeft in mijn bezwaar op grond van een kennelijke misslag of wanneer DSB mijn aanspraak op andere gronden afwijst?
   Als u het niet eens bent met het antwoord van DSB over de kennelijke misslag of uw bezwaar om een andere reden wordt afgewezen, kunt u in beroep gaan bij het Ombudspanel. Het Ombudspanel heeft als leidraad om tot oplossing van het bezwaar te komen en zo nodig tussen partijen te bemiddelen.
   Meer informatie over hoe u gebruik kunt maken van deze procedure, vindt u in het antwoord van DSB op uw bezwaar. Er zijn geen kosten verbonden aan deze procedure.

   Wanneer kan ik mijn geschil voorleggen aan de Geschillencommissie?  
   Als de behandeling door het Ombudspanel niet leidt tot afwikkeling van het geschil, dan heeft u de keuze het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie. Meer informatie over deze procedure ontvangt u bij afwijzing door het Ombudspanel. Zie voor de kosten van deze procedure Wat kost het om in bezwaar te gaan?
   De Geschillencommissie beoordeelt uw dossier aan de hand van het Akkoord en verstrekt een Bindend Advies. Dit betekent dat DSB én u gebonden zijn aan het oordeel van de Geschillencommissie. Er is daarna geen beroep bij de gewone rechter meer mogelijk.
   Meer weten over de geschillenregeling? Kijk dan hier: Reglement Geschillencommissie

   Wat kost het om in bezwaar te gaan?
   Het bezwaar wegens een kennelijke misslag en het beroep bij het Ombudspanel is zonder kosten. 
   Aan de inhoudelijke behandeling door de Geschillencommissie zijn wel kosten verbonden. Uw kosten bedragen 10% van de door u gestelde waarde van de betwiste (rente)vordering, met een minimum van EUR 75,- en een maximum van EUR 600,-. Dossiers worden niet in behandeling genomen voordat de verschuldigde kosten zijn voldaan.

   Mag ik mijn geschil met DSB ook voorleggen aan de rechter?
   Naast de mogelijkheid om uw geschil voor te leggen aan het Ombudspanel en de Geschillencommissie, kunt u (als alternatief) er ook voor kiezen om uw geschil voor te leggen aan de gewone rechter. 
   Als uw (rente-)vordering hoger is dan EUR 160.000, kunt u uw geschil uitsluitend voorleggen aan de gewone rechter.

Staat uw vraag er niet bij of heeft u een klacht? Vul dan hieronder het formulier in. Klik op formulier:

Formulier